fireman

Mä kuulun liittoon!

Ammattikuntamme järjestöllistä hajanaisuutta olemme alati ihmetelleet, miten näin pieni ammattiryhmä voikin olla niin erimieltä edunvalvonnan linjauksista? Mikä estää meitä kaikkia palomiehiä kuulumasta samaan liittoon? Mikä sitoo meitä nykyisiin järjestöihimme?...

placeholder

Lausunto työryhmän esityksestä toimintavalmiusohjeeksi

Lausuntopyynnössä on muiden ohessa Pelastusalan Toimihenkilöliitto PTL ry.lle (myöhemmin PTL) varattu mahdollisuus lausua näkemyksensä työryhmän esityksestä toimintavalmiusohjeeksi. PTL näkemyksen mukaan työryhmän esitys on sekava ja puutteellinen sekä...